Method, Evidence and Archaeology (konferencia)

Všetkých záujemcov o metodologické problémy historických disciplín pozývame na konferenciu o metódach a evidencii v archeológii. Bude sa konať vo štvrtok 24. 11. 2016 od 10:00 v miestnosti Š324.


14. 11. 2016 14.33 hod.

Súčasťou programu konferencie s názvom „Method, Evidence and Archaeology“ (Metóda, evidencia a archeológia) je päť prednášok. Konferencia je jedným z podujatí, ktoré Katedra logiky a metodológie vied organizuje v rámci práce na riešení projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH, APVV-0149-12).

Program konferencie