FAKULTNÉ PODUJATIA V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY

11. novembra sa môžete pripojiť k online podujatiam, ktoré organizujú katedry Filozofickej fakulty UK.


10. 11. 2020 11.48 hod.

11. november 2020

10.00 h – Médiá a životné prostredie – konferencia o novinárskej práci v kontexte enviromentalizmu, budú odprezentované témy, ktoré sa týkajú napr. enviromentálnej žurnalistiky či greenfluencingu (organizuje Katedra žurnalistiky FiF UK)

15.30 h – Život s etnológiou je seminár absolventov etnológie a muzeológie, na ktorom prezradia svoje osudy, výskumy, výzvy a úspechy (organizuje Katedra etnológie a muzeológie FiF UK)

16.05 h – Praktické otázky maďarsko-slovenského simultánneho tlmočenia (organizuje Katedra maďarského jazyka FiF UK), prednáška sa uskutoční v maďarskom jazyku