95 rokov slovenčiny na Filozofickej fakulte

Podujatím Slovenčina na fakultnej dlani! sme si v Moyzesovej sieni 28. 2. 2017 pripomenuli 95. výročie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK.


03. 03. 2017 12.56 hod.

Oslávili sme 95 rokov slovenčiny na Filozofickej fakulte

Podujatím Slovenčina na fakultnej dlani! si Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy v Moyzesovej sieni 28. februára 2017 pripomenuli 95. výročie vyučovania slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Slovenčina je s fakultou  spojená od jej úplných začiatkov, slovenská filológia bola jedným z prvých štyroch odborov, v ktorých sa vyučovanie začalo už v r. 1921. Štúdium slovenčiny absolvovalo na Filozofickej fakulte UK V Bratislave stovky neskorších významných učiteľov, spisovateľov, novinárov, redaktorov, prekladateľov a ďalších osobností, ktoré formovali slovenskú literatúru a kultúru na Slovensku takmer celé storočie nazad. Na fakulte pôsobili významní jazykovedci a literárni vedci, ako boli Jozef Škultéty, Ján Stanislav, Eugen Paulíny, Ábel Kráľ, Milan Pišút, Ján Števček, Milan Rúfus, Jozef Mistrík, Daniel Hevier a mnohí ďalší.

Slávnostného kolokvia a umeleckej akadémie sa okrem vedenia univerzity, fakulty a katedier slovenského jazyka a literatúry, súčasných pedagógov a študentov, zúčastnilo tiež množstvo bývalých absolventov. Program moderovali absolventky štúdia slovakistiky , dnes známe moderátorky, Karin Majtánová a Soňa Müllerová.  Súčasní študenti k oslavám prispeli svojím umeleckým talentom – predniesli úryvky z vlastnej prozaickej i básnickej tvorby, nechýbali spevácke a tanečné vystúpenia či divadlo. Priestor dostali aj kritické pripomienky a konštruktívne návrhy na inovácie aktuálnych študijných programov.

                                                                                                            Barbora Tancerová