Vyjadrenie dekana fakulty k začiatku semestra

Štrajk vysokoškolských pedagógov


12. 02. 2016 20.26 hod.

Milé študentky, milí študenti,

v súvislosti s informáciami o pripravovanom štrajku vysokoškolských pedagógov si vás dovoľujem informovať o tom, že v pondelok 15. februára normálne začína letný semester. Rovnako ako v prípade učiteľov materských, základných a stredných škôl, aj v prípade štrajku vysokoškolských pedagógov pôjde o individuálny (nie kolektívny) štrajk v zmysle využitia práva podľa čl. 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky. Koľkí pedagógovia našej fakulty sa do štrajku zapoja a ktorí konkrétne to budú, sa dozvieme až v pondelok, respektíve počas nasledujúcich dní.

Tí pedagógovia, ktorí sa zapoja štrajku, nebudú vykonávať svoju prácu, ich riadna výučba sa teda oficiálne konať nebude. Nahradia ju stretnutia a diskusie so študentmi v čase, ktorý bol pôvodne vyhradený na semináre a prednášky. Aj tí študenti, ktorých výučba bude normálne prebiehať, pretože ich prednášajúci sa do štrajku nezapoja, sa môžu zúčastniť rozličných akcií a diskusií venovaných problematike školstva, ktoré sa v priebehu budúceho týždňa na našej fakulte uskutočnia.

V priebehu budúceho týždňa sa budem usilovať priebežne vás informovať o nových skutočnostiach prostredníctvom webu a facebookového profilu fakulty.

prof. Jaroslav Šušol, dekan FiF UK