LECTIONES MAGISTRALES O ISLÁME V ČÍNE

Streda 16. 3. o 16,15 v G236 na Gondovej


01. 03. 2016 10.03 hod.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci cyklu prednášok Lectiones magistrales pripravila prednášku doc. Martin Slobodníka, PhD. z Katedry východoázijských štúdií FiF UK.

Prednáška „Regionálne podoby islámu v Ázii: čisté a pravdivé učenie v Číne“ sa uskutoční dňa 16. marca (streda) 2016 o 16,15 hod. v priestoroch FiF UK na Gondovej 2 na 2. poschodí v miestnosti G236.

Prednášajúci stručne predstaví minulosť a súčasnosť islámu v Číne, kde žije približne 22 miliónov muslimov patriacich k viacerým etnickým skupinám a žijúcim v rozličných regiónoch Číny. Prednáška predstaví rôznorodosť súčasného islámu v Číne a jeho postavenie v dnešnej čínskej spoločnosti. Docent Martin Slobodník je sinológ a tibetológ, pôsobí na Katedre východoázijských štúdií Filozofickej fakulty UK. Špecializuje sa na čínsko-tibetské vzťahy, náboženskú politiku v Číne a na československo-čínske vzťahy v 50. rokoch. Islámu v Číne sa venoval v rámci výskumu lokálnych politických a kultúrnych dejín severovýchodného Tibetu v rokoch 2000-2010, etnicky a nábožensky rôznorodej oblasti, kde žijú Tibeťania, Číňania aj Chuejovia, čínski muslimovia. Je autorom skrípt Islám v Číne: minulosť a súčasnosť.

V apríli (20. 4. v stredu o 16,15) nadviaže na túto prednášku doc. Dušan Deák, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK), ktorý bude hovoriť o isláme v Indii.