Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém

V stredu 20. mája s prezentáciou s názvom „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“ vystúpi JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK.


20. 05. 2015 18.00 hod.

Projekt AMESH skúma uplatnenie tzv. analytických metód v spoločensko-humanitných disciplínach. Keďže k vybraným disciplínam, na ktoré sa projekt zameriava, patrí aj právo, nemôže táto normatívna disciplína chýbať ani na Večeroch o metodológii vied. V stredu 20. mája s prezentáciou s názvom „Platnosť a účinnosť práva ako metodologický problém“ vystúpi JUDr. Branislav Fábry, PhD. z Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty UK.


Večer sa uskutoční v obvyklom čase a na obvyklom mieste, t.j. od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6. Všetkých záujemcov o metodológiu vied srdečne pozývame!


Stiahnite si pozvánku v PDF

Viac informácií o projekte „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH)

Stránky Katedry logiky a metodológie vied