Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií (konferencia - 26. a 27. novembra 2015)

26. - 27. novembra 2015 (štvrtok - piatok), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava


25. 11. 2015 15.07 hod.

V dňoch 26. a 27. novembra 2015 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) uskutoční 5. ročník medzinárodnej konferencie pod názvom Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií V., ktorú organizuje Katedra psychológie FiF UK.

Cieľom pravidelne organizovanej konferencie je poukázať na súčasný stav tak teoretického, ako aj aplikovaného výskumu v psychológii, s akcentom na interfunkčnosť psychických procesov v norme a patológii a ich možné intervencie v aplikovanej psychológii.

Konferencia poskytuje komprehenzívny obraz o nutnosti prepojenia tejto disciplíny s ostatnými spoločenskými vedami (ako sú napr. sociológia, politológia, filozofia) a najmä s prírodnými vedami, ako sú fyziológia, endokrinológia, neurofyziológia - čo je v súčasnosti výrazným trendom tejto vednej disciplíny vo svete. Interdisciplinarita je tou charakteristikou toho podujatia, ktorá mu dáva vysokú odbornosť.

Varieta akademických a výskumných pracovníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska, Holandska, či USA poskytuje dostatočný priestor pre odborníkov  rozličných psychologických zameraní a príbuzných vedených odborov. Na konferencii sa bude prezentovať 95 výskumných príspevkov. Konferencia je jedno z najväčších psychologických odborných podujatí na Slovensku a v Čechách.

Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov univerzít, vysokých škôl a výskumných inštitúcií.

 

Viac informácií o konferencii a registrácia.

<output>Konferencia je otvorená pre širokú odbornú verejnosť, pracovníkov univerzít, vysokých škôl a výskumných inštitúcií. </output>

<output>26. - 27. novembra 2015 (štvrtok - piatok), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava</output>