Filozofická fakulta UK otvorí 51. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

V dňoch 2. – 22. augusta 2015 sa v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave pod záštitou dekana prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., uskutoční 51. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Slávnostné otvorenie letnej školy bude v pondelok 3. augusta 2015 o 16.00 v Moyzesovej sieni.


02. 08. 2015 08.00 hod.

Školiacim pracoviskom je Filozofická fakulta UK, vzdelávací a vlastivedný program zabezpečuje  Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk.

Letná škola SAS od roku 1965 otvára brány zahraničným slovakistom a slavistom, študentom na zahraničných univerzitách, kultúrnym pracovníkom, manažérom, prekladateľom a všetkým záujemcom o štúdium slovenského jazyka a kultúry a poznávanie slovenských reálií. V tomto roku si pripomíname 50 rokov existencie Studia Academica Slovaca (1965 – 2015) ako najstaršej letnej univerzity slovenčiny ako cudzieho jazyka na Slovensku.

Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých SAS ponúka aj špeciálne kurzy zamerané na lingvistickú, literárnu a translatologickú interpretáciu textov a odborno-metodickú prípravu lektorov a učiteľov slovenského jazyka. V tomto ročníku chceme osobitným spôsobom v prednáškových blokoch reflektovať aktuálne kultúrno-spoločenské udalosti, a to Ľudovít Štúr v jazykovo-kultúrnych a interdisciplinárnych súvislostiach pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia a 70. výročie ukončenia II. svetovej vojny a jej obraz v umení a kultúre. K zážitkovému osvojovaniu si slovenčiny a najmä slovenskej kultúry počas letnej školy prispejú aj tvorivé dielne zamerané na spev, tanec, tvorivé písanie, divadlo, fotografiu a film.

Tradičnou súčasťou letnej školy bude trojdňová vlastivedná exkurzie po regiónoch Slovenska, koncipovaná tematicky, aby účastníci získali reálny obraz o histórii a súčasnosti krajiny a jej obyvateľoch. Pre frekventantov sú pripravené štyri špeciálne trasy s návštevou slovenských miest, pamiatok, prírodných areálov s leitmotívom živlov oheň, voda, vzduch a zem.

Na 51. ročník letnej školy SAS sa prihlásilo 170 frekventantov z 36 krajín sveta, podrobnejšie informácie o účastníkoch poskytneme na tlačovej konferencii 31. júla 2015 o 11.00 na FiF UK, miestnosť č. 140.

Podrobný program 51. ročníka letnej školy nájdete na: www.fphil.uniba.sk/sas

Zároveň pripájame informáciu o vysielaní dokumentárneho filmu k 50. výročiu SAS-u, ktorý uvádza RTVS, Slovenská televízia na STV2 v piatok 31. júla 2015 o 22.20, info na:

http://www.rtvs.sk/televizia/program/9136/71919