Doplňujúce voľby do Akademického senátu FiF UK

Aktualizácia k vyhláseniu doplňujúcich volieb.


18. 05. 2017 22.31 hod.

Doplňujúce voľby do Akademického senátu FiF UK – aktualizácia!

Pôvodne vyhlásené doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK v rámci obvodu č. 3 a obvodu č. 5, ktoré sa mali konať vo štvrtok 25. 5. 2017 v čase od 9:00 do 12:00, sa v tomto čase neuskutočnia. Dôvodom je námietka vznesená na zasadnutí Mandátovej komisie AS FiF UK dňa 22. 5. 2017, ktorou sa AS FiF UK bude zaoberať v dohľadnej dobe. Akademická obec FiF UK bude o ďalšom postupe riadne a včas informovaná.

---

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK v rámci obvodu č. 3 a obvodu č. 5 sa budú konať vo štvrtok 25. 5. 2017 od 9:00 do 12:00 v miestnostiach podľa jednotlivých obvodov. Kandidatúru je potrebné doručiť (v súlade so Zásadami volieb zamestnaneckej časti AS FiF UK) Mandátovej komisii AS FiF UK a to prostredníctvom Podateľne FiF UK.