APVV podporila štyri nové projekty riešiteľov z Filozofickej fakulty

Výskumné pracoviská Filozofickej fakulty začnú v r. 2017 riešiť štyri nové projekty, podporené Agentúrou pre výskum a vývoj v rámci Všeobecnej výzvy 2016.


23. 05. 2017 08.23 hod.

Výskumné pracoviská Filozofickej fakulty začnú v r. 2017 riešiť štyri nové projekty, podporené Agentúrou pre výskum a vývoj v rámci Všeobecnej výzvy 2016.

Financovanie získali projekty PamMap: Komplexný pamäťový portál a historický atlas miest Slovenska (Bratislava a Košice) doc. Juraja Šedivého a kol. z Katedry archívnictva a pomocných vied historických, projekt SUHKPHU: Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500 - 1780) prof. Martina Homzu a kol. z Katedry slovenských dejín a dva projekty Katedry politológie - PODATA: Politika osobných údajov: transparentnosť, zúčtovateľnosť a legitimita v digitálnej ére (doc. Erik Láštic a kol.) a  ENERGIES: Priority krajín strednej a východnej Európy v kontexte Energetickej únie (dr. Matúš Mišík a kol.)

 

Bližšie informácie o nových projektoch nájdete v sekcii VEDA.