Vyhlásenie Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prijaté na mimoriadnom zasadnutí dňa 2. februára 2016

Akademický senát na mimoriadnom zasadnutí podporil štrajkujúcich učiteľov


02. 02. 2016 14.38 hod.

Predstavitelia vlády a ministerstva školstva doteraz reagovali na celoslovenský štrajk učiteľov s ignoranciou, pohŕdaním či hrubými dezinformáciami. Vyzývame vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, aby verejne zaujali jasný postoj k požiadavkám ISU a podporili ich.  Univerzita Komenského v Bratislave ako najstaršia a najväčšia univerzita má povinnosť vyjadriť sa k tejto závažnej situácii, ktorá sa týka súčasnosti a budúcnosti vzdelávania na Slovensku a ďalšej perspektívy našej spoločnosti. Obraciame sa na vás s touto výzvou preto, že Filozofická fakulta UK považuje za svoje poslanie aj vzdelávanie učiteľov a medzi štrajkujúcimi učiteľmi je mnoho našich absolventov. Zároveň zdôrazňujeme, že veľká časť problémov, ktoré štrajkujúci učitelia tematizujú, sa priamo dotýka aj vysokého školstva. Pokiaľ rokovania predstaviteľov štátu s ISU nebudú úspešné, členovia Akademického senátu FiF UK sa obrátia na akademickú obec univerzity s návrhom na vyhlásenie jednodňového štrajku na podporu požiadaviek štrajkujúcich učiteľov.

 

V Bratislave, dňa 2. 2. 2016

Mgr. Ivan Lacko, PhD.
predseda AS FiF UK