Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Semestrálne pobyty na mimoeurópskych univerzitách 2017-18 – prihlasovanie otvorené

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na pobyty na mimoeurópskych partnerských univerzitách.


04. 10. 2016 14.50 hod.

Konkurzy na mimoeurópske jednosemestrálne študijné pobyty v akademickom roku 2017-2018

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na jednosemestrálne štipendijné pobyty na zahraničných mimoeurópskych univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network a tiež na partnerských univerzitách v USA, Kanade, Gruzínsku, Južnej Kórei a Taiwane.

Prihlášky na pobyty je potrebné odovzdať na Referát zahraničných stykov FiF UK (Gondova 2, 1.poschodie, č. dverí 138). Pre pobyty cez Utrecht Network je deadline 21.10.2016. Pre ostatné mimoeurópske pobyty 17.02.2017.

Informácie o prihlasovaní sa na pobyty sa nachádzajú na doleuvedených web stránkach.

Informácie ku konkurzom na študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii cez sieť Utrecht Network sú na webových stránkach:

uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-medzi-un-a-usa/

uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-pobyty-v-australii/

Informácie ku konkurzom na ostatné študijné pobyty (USA, Kanada, Gruzínsko, Južná Kórea, Taiwan) sú na webovej stránke:

uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/