Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Katedra slovanských filológií v letnom semestri 2017/2018 opäť otvára kurzy slovanských jazykov pre verejnosť.


18. 09. 2017 11.25 hod.

BULHARČINA – CHORVÁTČINA – MACEDÓNČINA – POĽŠTINA – SLOVINČINA – SRBČINA

pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

Trvanie kurzu: 25. septembra 2017 – 15. decembra 2017

Rozsah kurzu: 12 týždňov, 1x týždenne 2 vyučovacie hodiny (90 minút)
Deň a čas konania kurzu: po dohode s vyučujúcimi (počas zápisu)
Cena kurzu: 120 € (24 vyučovacích hodín)
Deň zápis: 25. 9. 2017 o 17.30 hod. v miestnosti č. 214, FiF UK, Gondova 2

Ďalšie informácie
koordinátorka kurzov: PhDr. Alica Kulihová, PhD., alica.kulihova@uniba.sk