Jozef Bátora: Krízy a diferencovaná integrácia EÚ – tri scenáre

Lectiones magistrales, streda 19. 10. o 16,15 v miestnosti G236 v budove FiF UK na Gondovej ulici.


04. 10. 2016 07.52 hod.

Pozývam vás na ďalšiu prednášku v rámci cyklu Lectiones magistrales, ktorá sa bude konať v stredu 19. októbra o 16,15 v miestnosti G236 v budove FiF UK na Gondovej ulici.

Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD.

Krízy a diferencovaná integrácia EÚ – tri scenáre

Európska únia ako diferencované politické usporiadanie prechádza niekoľkými zásadnými krízami zároveň. Je Európska únia dostatočne odolná a dokáže to prežiť? Prednáška sa venuje charakteru súčasných kríz EÚ a trom možným scenárom jej inštitucionálnej rekonfigurácie.

Prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD. pôsobí na Katedre politológie Filozofickej fakulty UK. Doktorát v politológii získal na Univerzite v Oslo. Pôsobil na akademických pozíciách na Univerzitách v Oslo, Bergene a Stanforde ako aj na Rakúskej akadémii vied vo Viedni. Vo svojom výskumne sa zaoberá procesmi inštitucionálnych zmien, organizačnou teóriou, medzinárodnou politikou, európskou integráciou, diplomaciou a bezpečnosťou. Publikoval v popredných politologických časopisoch ako napríklad Journal of European Public Policy, West European Politics a Journal of Common Market Studies. V rokoch 2012-2015 pôsobil ako šéfredaktor Journal of International Relations and Development.