VYJADRENIE K INICIATÍVE UČITEĽOV

Vedenie FiF UK vyjadrilo podporu aktivitám učiteľov


20. 01. 2016 08.18 hod.

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podporuje iniciatívy slovenských učiteľov v ich úsilí za kvalitnejšie školstvo. Naša fakulta už takmer jedno storočie kontinuálne pripravuje pedagógov pre základné a stredné školy. Sme presvedčení o tom, že treba naliehavo riešiť nedostatočné financovanie celého sektoru vzdelávania, optimalizovať sieť škôl na všetkých stupňoch a zvýšiť prestíž práce učiteľa. Hlasy volajúce po skvalitnení školstva považujeme z hľadiska ďalšieho rozvoja slovenskej spoločnosti za opodstatnené a vyjadrujeme im našu plnú podporu.

Za akademickú obec – vedenie fakulty: prof. Jaroslav Šušol (dekan), Dr. Ivan Lacko (predseda Akademického senátu), prof. Darina Malová (prodekanka), doc. Martin Slobodník (prodekan), doc. Mariana Szapuová (prodekanka), doc. Juraj Šedivý (prodekan), doc. Miloslav Vojtech (prodekan).

Bratislava, 19. 1. 2016