Zaži deň v koži vysokoškoláka V STREDU 25. MÁJA


19. 04. 2016 15.15 hod.

Zaujímavé prednášky na Filozofickej fakulte UK pre stredoškolákov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vás v stredu 25. mája 2016 pozýva na 2 x 5 zaujímavých prednášok. Podujatie sa uskutoční v čase od 8:30 do 12:30 v hlavnej budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v reprezentačných priestoroch univerzity (Aula UK na 1. poschodí, Auditorium Maximum na 2. poschodí).

Cyklus prednášok je otvorený pre všetkých záujemcov zo stredných škôl, ale aj pre ostatných, ktorých jednotlivé témy zaujali.

Využite týždeň, keď budú ústne maturity, na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím.
Tešíme sa na vás!

Informačný plagátik

Aula Univerzity Komenského (1. poschodie):

8:30 – 9:10: doc. Juraj Šedivý (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Projekt PamMap. Alebo majú aj historici svoje startupy?

Retro a vintage sú „in“. Ako na to reagujú historici? Je možné vytvoriť zaujímavý projekt, ktorý by mohol osloviť verejnosť a zároveň mať komerčný úspech? Na otázky odpovie hlavný tvorca komplexného pamäťového portálu PamMap, ktorý Bratislavčanom a Prešporčanom sprístupňuje ich vlastnú minulosť.

9:20 – 10:00: doc. Ľubor Matejko (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií): Prečo Kolumbus objavil Ameriku, prečo sa rozpadol ZSSR a prečo Rusko anektovalo Krym?

Objavenie Ameriky nie je len dramatickým príbehom jedného moreplavca, a aj udalosti, ktoré dnes sledujeme v médiách ako horúce novinky, majú svoj kontext. Predpoklady pre to, aby sa mohli odohrať, sa formovali celé desaťročia a porozumieť im, znamená porozumieť dejinám ako procesu, ktorý má svoje zákonitosti. 

10:10 – 10:50: prof. Oľga Orgoňová – doc. Alena Bohunická (Katedra slovenského jazyka): Slovenčina ako potrava, slovenčina ako otrava

Slovenčina ako vyučovací predmet je spravidla vnímaná ako nuda, postrach, nutná „povinná jazda“. Ale naozaj je taká biedna? Nie je to ideálny kľúč od skrinky ku komunikačnej úspešnosti? Raz pitoreskne lúdická či lascívna, inokedy britká ako šabľa. Príďte sa inšpirovať, ako z nej vyťažiť elixír úspešnosti, ako sa stať majstrom výrečnosti a presviedčania, ale aj intímneho vyznania či diplomatickej slovnej akrobacie.

11:00 – 11:40: Dr. Roman Džambazovič (Katedra sociológie): Subkultúry mládeže ako lakmusový papierik zmien v živote mladých ľudí

Subkultúry predstavujú špecifické životné štýly so svojimi charakteristickými vonkajšími a vnútornými znakmi. Medzi najvýraznejšie subkultúrne formy patria subkultúry mládeže, ktoré postupne prechádzajú významnou zmenou od ich moderných k postmoderným podobám.  Sociologický pohľad na premenu podôb a charakteru subkultúr mládeže umožní následne poukázať na samotné zmeny v živote mladých ľudí.

11:50 – 12:30: doc. Attila Kovács (Katedra porovnávacej religionistiky): Islám: mýty a fakty

Islám patrí v súčasnosti k najviac diskutovaným náboženským tradíciám sveta, no v debate o tomto náboženstve sa objavujú popri faktoch aj mnohé dezinformácie. Prednáška si preto kladie za cieľ informovať o isláme a muslimoch vecne a nestranne, ukázať základné prvky učenia islámu a vyvrátiť niektoré všeobecne rozšírené predsudky.

 

Auditorium Maximum (2. poschodie):

8:30 – 9:10: Dr. Andrea Hrčková – Dr. Katarína Buzová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Je na vás, ako hlboko pôjdete (v mori informácií)

Na webe môže dnes publikovať každý a sociálne siete tento obsah rýchlo rozšíria. Ako ale rozoznať pravdu od bludu či konšpirácie? Všetko si ukážeme na praktických príkladoch a možno sa zahráme aj verte neverte.

9:20 – 10:00: Dr. Helena Tužinská (Katedra etnológie a muzeológie): Ako sa (ne)vidíme alebo ako nás vidia cudzinci?

Ľudia používajú stereotypné predstavy o druhých ako poznávacie skratky. Ako si cudzinci vysvetľujú správanie, s ktorým sa stretnú na potulkách Slovenskom? Pozrieme sa spoločne na procesy, akými vznikajú predstavy o našej vlastnej inakosti.

10:10 – 10:50: doc. Pavol Valachovič (Katedra všeobecných dejín): Konšpirácie a ozajstné dejiny

Kto postavil pyramídy v Egypte alebo Strednej Amerike? Kto zabil M. R. Štefánika? Pristálo v Roswelle UFO? Pristáli skutočne Američania na Mesiaci? Sú konšpiračné teórie namierené proti skutočným dejinám, alebo ich dopĺňajú? Alebo dokonca vyvracajú? Čo je skutočné?

11:00 – 11:40: Dr. Robert Maco (Katedra filozofie a dejín filozofie): O čom je filozofia?

Cieľom prednášky bude pomocou konkrétnych príkladov vysvetliť osobitosť toho typu otázok, ktorým sa venujú filozofi. Filozofické problémy sa vynárajú v rámci každodenného života, ale aj na pôde vedeckého poznávania sveta. Filozofickými sú však práve preto, lebo určitým spôsobom prekračujú možnosti a prostriedky tých oblastí, v ktorých vznikli.

11:50 – 12:30: doc. Erik Láštic, Dr. Pavol Baboš, Dr. Aneta Világi (Katedra politológie): Volebné zemetrasenie 2016 na Slovensku

Kto sa dostal do parlamentu? Hlasovalo Slovensko za extrémizmus? A čo s tým má spoločné prvovolič (volič z radov stredoškolákov / mladí voliči)?