Prihlasovanie na štipendijný pobyt SYLFF otvorené

Od dnešného dňa do 09.05.2016 je otvorené prihlasovanie na štipendijné pobyty SYLFF


13. 04. 2016 11.05 hod.

Štipendijný pobyt „SYLFF“ v zahraničí pre magistrov a doktorandov SYLFF je Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund, ktorý bol založený v roku 1987. Cieľom programu SYLFF na UK je vzdelávať študentov a doktorandov – potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov v oblasti medzinárodných vzťahov, verejného života, ako aj súkromného podnikania.

Tokyo Foundation každoročne zabezpečuje pre vybraných študentov UK sumu, ktorá im umožní využívať štipendiá buď na pobyt v zahraničí (3 štipendiá pre 3 doktorandov), alebo ako finančnú podporu (štipendium pre 3 študentov magisterského štúdia) počas posledných dvoch semestrov štúdia na UK.

Deadline na prihlasovanie sa je 9. máj 2016. Viac informácií o štipendiu môžete nájsť na našej stránke.