Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

VYJADRENIE VEDENIA FIF UK K CENE DANIELA RAPANTA ZA ROK 2018

Filozofická fakulta UK reaguje na tohtoročného laureáta ceny pomenovanej po profesorovi Danielovi Rapantovi, ktorý u nás pôsobil.


11. 12. 2018 10.26 hod.

 

Vedenie Filozofickej fakulty UK prejavuje ľútosť nad tým, že meno prof. Daniela Rapanta, zakladateľa modernej slovenskej historiografie, ktorá sa zrodila na pôde našej fakulty, bolo nedôstojne zneužité v súvislosti s udeľovaním Ceny Daniela Rapanta za rok 2018. Považujeme za nevhodné, aby ocenenie pomenované po tejto významnej osobnosti slovenskej vedy získal človek, ktorého vedecké a morálne kvality sú spochybňované a nezodpovedajú nárokom, aké by podľa nášho názoru laureát tejto ceny mal spĺňať. Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že prof. Martin Homza sa na včerajšom odovzdávaní tejto ceny nezúčastnil ako zástupca Filozofickej fakulty UK, ale ako súkromná osoba.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan FiF UK; doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka; prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan; prof. Marián Zouhar, PhD., prodekan; prof. Martin Slobodník, PhD., prodekan

 

Bratislava, 11. 12. 2018