Rekonštrukcia skladov kníh odhalila storočné maľby

Tmavé miestnosti boli kedysi exkluzívnymi sálami vyzdobenými nástennými maľbami, štukami a tapetami.


02. 03. 2018 08.47 hod.

Rekonštrukcia skladov kníh na Filozofickej fakulte odhalila storočné maľby

Rekonštrukcia priestorov Slovanského seminára na prízemí historickej budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici priniesla neočakávaný objav. Tmavé miestnosti, kde boli desaťročia uskladnené knihy, boli kedysi exkluzívnymi sálami vyzdobenými nástennými maľbami, štukami a tapetami.

Umeleckohistorický prieskum odhalil, že v dvoch veľkých sálach boli na pilastroch plastické ornamenty s motívom dubových listov a okolo celej miestnosti tridsať centimetrov vysoký ozdobný pás – vlys, namaľovaný v duchu neskorej secesie, na ktorom sú motívy ovocia. Našli sa tiež ornamenty v štýle art deco. „Nikde v záznamoch sme nenašli zmienku, na čo tieto miestnosti pôvodne slúžili. Podľa výzdoby sa však môžeme domnievať, že tu bola zrejme dôstojnícka jedáleň,“ hovorí tajomník fakulty Pavel Horváth. Túto teóriu okrem motívov na výzdobe podporuje aj fakt, že miestnosti sú schodišťom prepojené s reprezentatívnou Moyzesovou sieňou, dá sa preto predpokladať, že slúžili dôstojníkom rakúsko-uhorskej cisársko-kráľovskej armády počas podujatí v tejto sále. Budova na dnešnej Gondovej ulici bola v roku 1913 postavená pre veliteľstvo armády.

Reštaurátori pri prieskume stien tiež zistili, že okrem namaľovaného ozdobného pásu boli steny obložené ozdobenou tapetou. Žiaľ, v celom priestore sa nezachoval ani malý fragment tejto historickej tapety, nevie sa teda, akú mala farebnosť a ornamentálnu výzdobu.

Rekonštrukciu miestností Slovanského seminára si vyžiadal katastrofálny stav inžinierskych sietí, steny boli zatečené a knihy ohrozovala pleseň. Fakulta zároveň potrebovala priestor na uskladnenie knižných fondov, mnohé katedry ich museli uskladňovať na chodbách a v učebniach v starých knižniciach. „Rekonštrukciou priestorov a zabudovaním mobilného regálového systému fakulta získala moderné priestory na uskladnenie cca 160 tisíc knižných jednotiek, oproti doterajším 45 tisícom,“ uviedol dr. Horváth.

Z ponurých priestorov sa tak už v najbližšom semestri stane moderná knižnica. Súčasťou priestorov je aj malý vnútorný dvor, ktorý dostal novú fasádu a dlažbu a v budúcnosti by mohol za pekného počasia slúžiť ako čitáreň.

Rekonštrukcia Slovanského seminára mala pôvodne trvať 100 dní počas leta v r. 2017. Nakoniec trvala vyše pol roka, aj vzhľadom na neočakávaný objav. Časť výzdoby bola odborne zrekonštruovaná. 481 tisíc eur za rekonštrukciu priestorov zaplatila fakulta z vlastných zdrojov, z toho takmer tretinu stál moderný regálový systém.

Fakulta má aj ďalšie plány na vylepšenie svojich priestorov. „V tomto roku tiež plánujeme opraviť priestory študovne katedier na 2. poschodí, vybudovať rozhlasové štúdio pri katedre žurnalistiky, vybudovať psychofyziologické laboratórium pri katedre psychológie, osadiť vzduchovú clonu na posuvné dvere pri vstupe do budovy, vybudovať kuchynku na 3. poschodí a v suterénnych priestoroch budovy osadiť podhľad,“ uviedol Dr. Horváth.

 

Text: Barbora Tancerová

Foto: Barbora Tancerová, Ester Mateášiková