Prihlasovanie na Erasmus+ stáž absolventa na akademický rok 2018/19 je predĺžené!

Oznamujeme, že prihlasovanie na Erasmus+ stáž absolventa je predĺžené do 15.04.2018.


20. 03. 2018 11.10 hod.

Oznamujeme, že Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK predĺžilo výzvu na prihlasovanie na Erasmus+ absolventskú stáž na akademický rok 2018/2019. Prihlasovanie na stáž absolventa je otvorené do 15.04.2018. Podpísanú prihlášku na stáž je potrebné odovzdať na Referáte zahraničných vzťahov Filozofickej fakulty, prílohy k prihláške je postačujúce zaslať ako prílohu emailu na rzs@fphil.uniba.sk. Všetky potrebné informácie a dokumenty sú zverejnené na webe FiF UK v sekcii medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - Erasmus+ stáž absolventa – Ako sa prihlásiť na stáž.