AKTUÁLNE TRENDY V ROZVOJI SOCIOLOGICKEJ TEÓRIE A PRAXE

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa bude konať dňa 25.11. 2016 na pôde Filozofickej fakulty UK.


11. 11. 2016 15.16 hod.

AKTUÁLNE TRENDY V ROZVOJI SOCIOLOGICKEJ TEÓRIE A PRAXE

je názov medzinárodnej vedeckej  konferencie, ktorá sa bude konať dňa 25.11. 2016 na pôde Filozofickej fakulty UK. Usporiadateľom konferencie je Katedra sociológie, ktorá organizuje podujatie pod záštitou FiF UK a Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV. Konferencie sa zúčastnia poprední odborníci z akademických  a odborných pracovísk SR a ČR. Slávnostné zahájenie celodennej konferencie je plánované na 9.30 hod. v zasadačke na Gondovej ul., č.dv.236., rokovanie v pléne bude prebiehať v štyroch blokoch do 17.30.hod.

Program konferencie