Jazyk – prostriedok vedeckej interpretácie

Katedra logiky a metodológie vied pozýva všetkých záujemcov o problematiku metodológie spoločenských vied a humanitných disciplín na ďalší z Večerov o metodológii vied. V stredu 22. apríla vystúpi prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Katedra slovenského jazyka FiF UK) s prezentáciou s názvom „Jazyk – prostriedok vedeckej interpretácie“.


14. 04. 2015 14.45 hod.

Katedra logiky a metodológie vied pozýva všetkých záujemcov o problematiku metodológie spoločenských vied a humanitných disciplín na ďalší z Večerov o metodológii vied. V stredu 22. apríla vystúpi prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. (Katedra slovenského jazyka FiF UK) s prezentáciou s názvom „Jazyk – prostriedok vedeckej interpretácie“.

 

Podujatie sa koná od 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.

Večery o metodológii vied sú sériou podujatí, ktoré organizuje Katedra logiky a metodológie vied v rámci práce na projekte Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach (AMESH). (Viac informácií o projekte.)


Pozvánka (PDF)