PROJEKT FIF UK ZÍSKAL PODPORU Z PROGRAMU ERASMUS+

Tím riešiteľov z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK uspel v rámci výzvy programu Erasmus+ s projektom týkajúcim sa tlmočenia ako prostriedku na integráciu migrantov.


12. 07. 2017 21.50 hod.

Tím riešiteľov z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK  uspel v rámci výzvy programu Erasmus+ s projektom týkajúcim sa tlmočenia ako prostriedku na integráciu migrantov.

Projekt s názvom „Professional Accessible Community Interpreting – a Gateway to Migrant Integration“ tímu riešiteľov z Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK  uspel v rámci výzvy programu Erasmus+ - KA2 – Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Projekt reaguje na aktuálnu situáciu v Európe vzhľadom na fakt, že pri tzv. komunitnom tlmočení ide o tlmočenie pre utečencov a  žiadateľov o azyl, ktorí potrebujú  sprostredkovanie pri komunikácii s úradmi, zdravotníckymi zariadeniami, školami, bankami a podobne. Tím riešiteľov z FiF UK bude spolupracovať s Vrije Universiteit Brusel, Univerzitou Palackého v Olomouci a Uniwersytetom Wroclawskim v Poznani.

 „V spolupráci s partnermi vypracujeme e-learningové kurzy,  vzdelávacie materiály a terminologickú databázu. Pre študentov tiež zorganizujeme letnú školu a hosťovské prednášky odborníkov a pripravíme tematickú sekciu o komunitnom tlmočení pre  celosvetový kongres nederlandistov,“ hovorí vedúca riešiteľka doc. Marketa Štefková. Z programu Erasmus+ získal podporu vo výške 230 383 EUR.

Filozofická fakulta UK uspela tiež ako partner v projekte Erasmus+- KA 2 Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania dospelých. Tím odborníkov z Katedry andragogiky Filozofickej fakulty UK bude spolupracovať na projekte Age Management Uptake koordinovanom  Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých v SR.