Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kurzy slovanských jazykov pre verejnosť

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v LS akad. r. 2018/2019 sa budú konať od 18. februára 2019 do 17. mája 2019.


14. 02. 2019 09.25 hod.

Kurzy slovanských jazykov (bulharčina, chorvátčina, macedónčina, poľština, slovinčina, srbčina) v LS akad. r. 2018/2019 sa budú konať od 18. februára 2019 do 17. mája 2019.

Záujemcovia sa môžu nezáväzne prihlasovať u koordinátorky PhDr. Alici Kulihovej, PhD., (alica.kulihovauniba.sk, kulihovagmail.com) už v priebehu januára 2019.

Všetci kurzisti sa musia na prvej hodine preukázať potvrdením o uhradení poplatku za kurz, ktorý bude predstavovať 130 eur*.

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0008 3100, variabilný symbol 43.

Prvé spoločné stretnutie (nepovinné) sa uskutoční 18. februára 2019 o 17.30 hod. v miestnosti G 214 (2. poschodie, Filozofická fakulta UK, Gondova 2).

Miesto a čas konania jednotlivých kurzov:

Chorvátsky jazyk pre mierne pokročilých   pondelok 17.45 - 19.15, miestnosť G19
Chorvátsky jazyk pre pokročilých                utorok 18.30 - 20.00, miestnosť G224
Srbský jazyk                                                 streda 16.30 - 18.00, miestnosť G23
Bulharský jazyk                                            štvrtok 16.50 - 18.20, miestnosť G23
Poľský jazyk                                                 streda 17.30 - 19.00, miestnosť G224
Slovinský jazyk                                           streda 17.30 - 19.00, miestnosť G110


__________________________________________________________________
* 65 eur pre študentov, 210 eur pre manželský pár