Dodatočná výzva na predkladanie prihlášok na stáž študenta cez program Erasmus+

Od dnešného dňa do 21.04.2017 je možné podať si dodatočnú prihlášku na Erasmus+ stáž študenta.


28. 03. 2017 08.21 hod.

Dodatočná výzva na predkladanie prihlášok na stáž študenta cez program Erasmus+.

Oddelenie medzinárodných vzťahov FiF UK informuje, že od 28.03.2017 do 21.04.2017 je možné
podať si dodatočnú prihlášku na stáž študenta cez program Erasmus+. Výzva sa netýka absolventských stáží. Stáž je potrebné realizovať v mesiacoch máj – september 2017. K prihláške na stáž je potrebné okrem samotnej prihlášky odovzdať aj akceptačný list od prijímajúcej organizácie (hľadá si ju študent/ka; náplň práce musí súvisieť s náplňou štúdia študenta/ky).

Prihlášku na stáž nájdete na webe FiF UK, sekcia medzinárodné vzťahy – Erasmus+ - študenti – výber
študentov na Erasmus.