V Zichyho paláci sa predstavia ukrajinské kultúrne hviezdy

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK pozýva priaznivcov východoeurópskych literatúr na slávnostné udelenie Visegrádskej literárnej ceny 2016 Sofii Andruchovyčovej za román Felix Austria. Špeciálnym hosťom podujatia bude ukrajinská speváčka, herečka a skladateľka Mariana Sadovska s koncertom Ukrainian Callings.


04. 04. 2017 15.08 hod.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty UK pozýva priaznivcov východoeurópskych literatúr na slávnostné udelenie Visegrádskej literárnej ceny 2016 Sofii Andruchovyčovej za román Felix Austria. Špeciálnym hosťom podujatia bude ukrajinská speváčka, herečka a skladateľka  Mariana Sadovska s koncertom Ukrainian Callings.

Podujatie sa uskutoční v stredu 5. apríla 2017 v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici v Bratislave.

Sofia Andruchovyčová vo svojom románe Felix Austria (2014) opisuje obdobie“zlatých čias” za cisára Františka Jozefa a život obyvateľov ukrajinského mesta Stanislav (dnešný Ivano-Frankivsk), ktoré pred prvou svetovou vojnou patrilo do Habsburskej monarchie, a aj po desaťročiach sovietizácie si udržalo povedomie príslušnosti k strednej Európe. V novej ukrajinskej literatúre sa spája s tzv. stanislavským fenoménom, ktorým sa označuje nevídaná koncentrácia úspešných postmoderných autorov na relatívne malom priestore. 

Mariana Sadovska, označovaná tiež za „ukrajinskú Björk“, pochádza z Ľvova, v súčasnosti žije v Nemecku. Vo svojej tvorbe prenáša ukrajinskú tradíciu do nových hudobných oblastí. V programe Ukraininian Calling táto herečka, speváčka a skladateľka  prepája archaické ukrajinské ľudové spevy z odľahlých vidieckych osád so súčasným zvukom. Vytvára tak vlastné inovatívne kompozície a aranžmány ako dialóg so starobylou tradíciou a každá skladba je  zároveň novátorskou a jedinečnou osobnou víziou.

Literárna cena je súčasťou medzinárodného projektu Visegrad  Eastern Partnership Literary Award, podporeného Medzinárodným visegrádskym fondom.