NOVÝ CELOFAKULTNÝ KURZ O STREET ARTE

V AIS si môžete zapísať nový kurz „Každodennosť v umení II.: street art, graffiti, subkultúry, umenie vo verejnom priestore“, ktorý bude prebiehať v piatky v čase 9.05 – 10.35 h.


09. 02. 2021 15.04 hod.

Každodennosť v umení II.: street art, graffiti, subkultúry, umenie vo verejnom priestore

Dr. phil. Andrea Euringer Bátorová

„Milujem graffiti, milujem to slovo. Graffiti pre mňa znamená toľko ako ,úžasný‘. Každý iný druh umenia je v porovnaní s graffiti bezpochyby regresom. Mimo graffiti pracuješ na nižšej úrovni. Iné umenie ponúka menej, menej vypovedá a je slabšie.“ (Banksy)

V rámci prednášok „Každodennosť v umení II.“ sa budeme zaoberať umením vo verejnom priestore, konkrétne street-artom. Budeme skúmať historický vývoj graffiti, ako aj jeho štýly, techniky, typológiu a súčasné prejavy. Rovnako sa budeme venovať vývoju subkultúr z teoretického hľadiska, so zameraním na teórie o „counterculture“ a tzv. „subkultúrnom kapitáli“. Prednášky „Každodennosť v umení II.“ sú voľným pokračovaním prednáškového cyklu „Každodennosť v umení I.“, v ktorej sme sa venovali križovatkám medzi výtvarným umením, moderným tancom, divadlom, hudbou a každodennosťou v 20. storočí.