KURZY SLOVANSKÝCH JAZYKOV PRE VEREJNOSŤ

Katedra slovanských filológií aj v letnom semestri 2020/2021 otvára kurzy slovanských jazykov. Prihlásiť sa môžete e-mailom do 14. februára 2021.


10. 02. 2021 13.53 hod.

 

Kurzy bulharčiny, chorvátčiny, macedónčiny, poľštiny, slovinčiny, srbčiny sa v letnom semestri akademického roku 2020/2021 budú konať od 15. februára 2021 do 14. mája 2021.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa e-mailom u koordinátorky Mgr. Zuzany Obertovej, PhD. (zuzana.obertovauniba.sk) do 14. februára 2021.

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude výučba prebiehať online formou.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Katedry slovanských filológií Filozofickej fakulty UK, ktorá kurzy organizuje.