Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí dekana

V stredu 22. mája bude Deň otvorených dverí dekana FiF UK.


10. 05. 2019 12.17 hod.

Najbližší Deň otvorených dverí dekana Filozofickej fakulty prof. Mariána Zouhara bude v stredu 22. mája 2019.

Na stretnutie s novým p. dekanom môžete prísť do kancelárie dekana na Gondovej ul. (G134 od 9:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00.