Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Metódy filozofie

Katedra logiky a metodológie vied Vás srdečne pozýva na metodologický workshop


16. 03. 2015 06.52 hod.

V stredu 25. marca 2015 sa uskutoční 2. workshop o metodológii vied, tentoraz venovaný metodológii filozofie. Pozvanie prijali PhDr. Marek Picha, PhD. (Katedra filozofie Filozofickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne) a doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD. (vedúca Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK). Workshop organizuje riešiteľský kolektív projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (APVV-0149-12).

Workshop sa bude konať v miestnosti G236 v budove Filozofickej fakulty, a to v čase od 12:30 do 15:30. Všetkých srdečne pozývame!

Program:


12:30 – 12:35: Otvorenie workshopu
12:35 – 13:55: „Myšlenkové experimenty ve filosofii“ (PhDr. Marek Picha, PhD.)
13:55 – 14:00: Prestávka
14:00 – 15:20: „Filozofia a metóda“ (Doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.)
15:20 – 15:30: Záver workshopu

Stiahnite si pozvánku
Viac informácií o projekte „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH)
Stránky Katedry logiky a metodológie vied