Zomrel psychológ Dušan Fabián

Vo veku 78 rokov dňa 16. decembra 2020 zomrel významný slovenský psychológ PhDr. Dušan Fabián, PhD. Na FiF UK sa významne podieľal na príprave študentov v oblasti poradenskej psychológie.


22. 12. 2020 07.42 hod.

Vo veku 78 rokov nás opustil náš dlhoročný kolega, významný slovenský psychológ PhDr. Dušan Fabián, PhD. Na Filozofickej fakulte UK (najprv na Psychologickom ústave, neskôr na Katedre psychológie) sa významne podieľal na príprave našich študentov v oblasti poradenskej psychológie.  Bol expertom vo svojej profesii, nekonvenčnou, inšpiratívnou, originálnou osobnosťou. Rozumel ľuďom, nič ľudské mu nebolo cudzie. Mal rád staré múdrosti, vravel, je v nich "uložená skúsenosť života". 

Česť jeho pamiatke!