Slovensko-slovinská noc v rámci Európskej noci výskumníkov

Diskutovať o jazyku a kontaktoch medzi Slovákmi a Slovincami boli pozvané aj odborníčky z FiF UK. Diskusia bude prebiehať online 27. 11. 2020.


25. 11. 2020 09.42 hod.

Slovinsko-slovenská noc sa po dvoch rokoch vracia z Prekmurska do Ľubľany – tentokrát bude v spolupráci s gymnáziom Škofijska klasična gimnazija, Ústav sv. Stanislava v Ľubľane prebiehať v piatok 27. 11. 2020. Katedra slavistiky a Katedra slovenistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Ľubľane v rámci projektu Európska noc výskumníkovHumanistika, to si ty! pripravujú dva okrúhle stoly s výskumníkmi z Bratislavy a Ľubľany a workshop pre gymnazistov. Za okrúhlym stolom sa bude rozprávať najskôr o kodifikácii a štandardizácii jazyka, v druhej časti o kultúrnych a univerzitných kontaktoch medzi Slovákmi a Slovincami. Workshop Čo majú spoločné avantgarda a frazeológia? je pripravený špeciálne pre gymnazistov, na ňom bližšie spoznajú základy slovenčiny. Z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli k spolupráci prizvané Gabriela Múcsková z Katedry slovenského jazyka, ako aj Saša Vojtechová Poklač a Svetlana Kmecová z Katedry slovanských filológií.

 

Program:

 

Workshop pre gymnazistov: Čo majú spoločné avantgarda a frazeológia: skúsme, ako nám to pôjde so slovenčinou

27. 11. 2020, 8.40 9.20 https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)

Spolupracujú:

Tjaša Plut – Škofijska klasična gimnazija, Ústav sv. Stanislava, Ľubľana

Svetlana Kmecová - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Špela Sevšek Šramel – Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane

Kultúrne a univerzitné kontakty v stredoeurópskom priestore – Slováci a Slovinci, priatelia a cudzinci: konfrontácia s novým a starým (okrúhly stôl)

27. 11. 2020, 10.40 – 11.40 https://uni-lj-si.zoom.us/j/7362402539 (ID: 736 240 2539)

Vedie: Špela Sevšek Šramel

Tone Smolej (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Slovinci na Univerzite v Prahe

Bernarda Stenovec (Škofijska klasična gimnazija, Ústav sv. Stanislava, Ľubľana ): Kultúrny význam predvojnového Ústavu sv. Stanislava

Mária Tonková (Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Slovenský a slovinský národný príbeh v učebniciach dejepisu (O inštitucionalizovaní historickej pamäti v našich národných spoločenstvách)

Saša Vojtechová Poklač (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Cankar a recepcia jeho dramatickej tvorby na Slovensku

Miha Kragelj (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Neznáma podobnosť a blízkosť: slovinsko-slovenské kontakty medzi dvoma vojnami

 

Kodifikácia a štandardizácia jazyka (okrúhly stôl)

27. 11. 2020, 12.20 – 13.20

https://uni-lj si.zoom.us/j/94546683907?pwd=TU1DMHBRQTZ4a3VsQTM2bXhNZ2M4dz09

(Passcode: 580915)

Vedie: Hotimir Tivadar

Peter Zeleňák, veľvyslanec Slovenskej republiky v Slovinsku: Otvorenie okrúhleho stola

Gabriela Múcsková (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave): Podoby a problémy kodifikácie spisovnej slovenčiny

Tanja Mirtič (ZRC SAZU) : Kodifikácia hovoreného jazyka na príklade problematiky pozície prízvuku

Hotimir Tivadar (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Ortografia a ortoepia na osi používateľ, úzus, systém

Jozef Pallay (Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane): Slovinsko-slovenské paralely jazykového purizmu

 

Na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci Európskej noci výskumníkov, vás srdečne pozývame!