HABILITAČNÉ PREDNÁŠKY: 26. 11. O 9.00 A 11.00 H

Pozývame k online sledovaniu habilitačných prednášok v odboroch psychológia a etnológia, ktoré budú prednesené pred Vedeckou radou FiF UK.


25. 11. 2020 16.24 hod.

Vo štvrtok 26. novembra sa pred Vedeckou radou FiF UK uskutočnia ďalšie dve habilitačné prednášky. Ku konferenčnému hovoru v MS Teams sa môžu pripojiť aj záujemcovia z radov odbornej verejnosti, stačí použiť tento odkaz

O 9.00 hod. prednesie PhDr. Daniela Čechová, PhD. (Katedra psychológie FiF UK) habilitačnú prednášku na tému „Východiská, princípy a výskum rodičovstva v individuálnej psychológii“. 

O 11.00 hod. prednesie Mgr. Helena Tužinská, PhD. (Katedra etnológie a muzeológie FiF UK) habilitačnú prednášku na tému Viacjazyčná komunikácia a kultúrne koncepty“.

 

Viac informácii nájdete na webe Vedeckej rady FiF UK. Tešíme sa na stretnutie!