Docent Pavol Száz získal dve literárne ceny

Docent Pavol Száz z katedry maďarského jazyka a literatúry získal dve literárne ocenenia za svoje výnimočné publikácie.


26. 10. 2023 17.23 hod.

Prvým ocenením je prémia Ceny Imre Madácha, ktorú udeľuje Literárny fond a maďarský literárny spolok na Slovensku BÁZIS za pôvodnú literárnu tvorbu písanú v maďarskom jazyku. Docent Száz ju získal za svoju habilitačnú monografiu „A tizedik kapu.  A haszidizmus hatása a magyar irodalomra“ („Desiata brána. Vplyv chasidizmu na maďarskú literatúru“). Dielo mapuje doposiaľ neprebádanú oblasť kultúrnych vzťahov a literárnych súvislostí. Skúma vplyv hnutia východoeurópskeho židovstva a chasidských príbehov na maďarskú literatúru.

Docent Száz tiež získal Cenu Bázis za cestopisnú esej s názvom „A szentek városa“ („Mesto svätých“), ktorú porota vybrala z 24 prihlásených diel. Dej sa odohráva v Sarajeve a rozprávač sa snaží odkryť príbehy miestnych moslimských svätých.