DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ONLINE ŽIVÉ VYSIELANIE 23. januára 2021


08. 01. 2021 12.58 hod.

Dvere fakulty vám otvárame online. Získajte informácie o štúdiu, zoznámte sa s našimi katedrami, pedagógmi i študentmi, predstavíme vám študijné programy i mimoškolské aktivity. Nazrite do pestrého študentského života na Filozofickej fakulte UK a opýtajte sa, čo vás zaujíma.

Pripojte sa k udalosti na Facebooku

Alebo sledujte podujatie cez Youtube

Počas celého trvania Dňa otvorených dverí budete môcť klásť otázky aj cez aplikáciu sli.do

 

PROGRAM


10.00 – 11.00 h: stretnutie s vedením FiF UK a priestor na otázky

 

1. blok

11.00 – 12.00 h: germanistika, romanistika, anglistika, rusistika, slovanské jazyky, slovenský jazyk a literatúra

2. blok

12.00 – 13.00 h: história, archeológia, etnológia, archívnictvo, žurnalistika, dejiny umenia

3. blok

13.00 – 14.00 h: politológia, sociológia, religionistika, psychológia, knižničná a informačná veda, filozofia

4. blok

14.00 – 15.00 h: muzikológia, klasické jazyky, marketingová komunikácia, pedagogika a andragogika, maďarčina, estetika

Kompletné informácie o prijímacích skúškach, štúdiu na FiF UK a odpovede na najčastejšie otázky nájdete na webe pre záujemcov o štúdium.