Prvý Erasmus STAFF WEEK na UK

Na Univerzite Komenského v Bratislave sa uskutočnil vôbec prvý Erasmus STAFF WEEK na tému „Napĺňanie princípov programu Erasmus+“. Jednou z rečníčok bola naša kolegyňa Mária Gajarská Kučerová.


31. 10. 2023 15.17 hod.

Akciu zorganizoval Úsek pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UK v dňoch 16. – 20. 10. 2023. Predmetom podujatia boli rôzne aspekty programu Erasmus+ vrátane udržateľnej mobility, zmiešaných intenzívnych programov, domácej internacionalizácie, európskej iniciatívy univerzít a medzinárodnej kreditnej mobility.

Naša kolegyňa Mária Gajarská Kučerová z Referátu medzinárodných vzťahov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vystúpila s kolegom Oliverom Vavrom z Úseku pre medzinárodné vzťahy Rektorátu UK s prezentáciou na tému „ICM – International Credit Mobility“. Hovorili o spolupráci v rámci programu Erasmus+ s viac ako dvadsiatimi piatimi partnerskými univerzitami v desiatich krajinách mimo EU. V prezentácii zaznelo, že naša fakulta je najaktívnejšou spomedzi všetkých zapojených strán a na roky 2023 – 2026 získala nový projekt v štyroch krajinách: Alžírsku (University of Tlemcen), Izraeli (Western Galilee College v Akko), Čiernej Hore (University of Montenegro in Podgorica) a Novom Zélande (The University of Auckland).

Mária Gajarská Kučerová predstavila aj príklady osvedčených postupov v rámci tejto spolupráce, ako napríklad nové stimuly pre katedry, vrátane iniciatív ako peer-to-peer program medzi študentmi a študentkami partnerských univerzít a zavedenie nových blokových kurzov. Taktiež vysvetlila výzvy spojené s prácou so zahraničnými partnermi, (uviedla napríklad, že Alžírsko nemá na Slovensku zastúpenie).

Akcia Erasmus STAFF WEEK bola dôležitým krokom v posilňovaní medzinárodných vzťahov a spolupráce našej fakulty s partnerskými univerzitami zo zahraničia. Je prejavom úsilia šíriť vedomosti, inovácie a kultúrnu výmenu aj za hranicami Európskej únie. Ďakujeme všetkým podieľajúcim sa na týchto iniciatívach a tešíme sa na budúce úspechy a výzvy, ktoré nám medzinárodná spolupráca prinesie.