ZAČÍNA VÝSKUM PÚTNICKÝCH CIEST EURÓPY

Aj FiF UK spolupracuje na projekte Horizon2020 rurAllure zameranom na zviditeľnenie kultúrneho a prírodného dedičstva blízko známych pútnických trás.


28. 01. 2021 11.43 hod.

Katedra marketingovej komunikácie FiF UK je zapojená do výskumu historických pútnických trás

1. januára 2021 oficiálne začal európsky výskumný projekt rurAllure: Podpora vidieckych múzeí a pamiatok v blízkosti európskych pútnických trás. Podporený je grantovou schémou Horizont 2020. Súčasťou výskumného konzorcia 15 univerzít je aj Univerzita Komenského, ktorá má v projekte dve riešiteľky: z našej fakulty dr. Tatianu Deptovú z Katedry marketingovej komunikácie FiF UK a doc. Bladínu Šramovú z Pedagogickej fakulty UK.

Cieľom projektu rurAllure je podporiť kultúrnu spoluprácu a udržateľný cestovný ruch v blízkosti historických pútnických trás. Európa je popretkávaná starobylými pútnickými trasami do významných pútnických miest. Ľudia už stáročia putujú  po slávnej Svätojakubskej ceste do Santiaga de Compostella na severe Španielska, do Ríma za pokladmi kresťanstva alebo do mariánskych bazilík ako Mariazell či  Czenstochowa. Vďaka projektu rurAllure bude zážitok turistov na pútnických trasách obohatený o spoznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva, ktoré by si predtým možno nevšimli. Projekt má zabezpečiť najmodernejšie informačné technológie na propagáciu vidieckych múzeí, prírodných krás a ďalších pamiatok popri pútnických trasách.

Vedúcim pracoviskom konzorcia je Universzita vo Vigo, nedaľeko Santiago de Compostella v Španielsku. Štyri pilotné časti projektu sú zamerané na špecifický druh kultúrneho a prírodného dedičstva pozdĺž vybranej pútnickej trasy. Výskum na Svätojakubskej ceste bude mapovať literárne dedičstvo, pilotná časť pod vedením University of Bologna bude skúmať termálne pramene pozdĺž pútnických trás do Ríma – Via Francigena, Via Romea Strata a Via Romea Germanica. Cestu sv. Olafa v Nórsku budú skúmať z etnografického hľadiska.
V našom regióne sa  propagácia zameria na prírodné dedičstvo popri tzv. Mária Út, Mariánskej pútnickej ceste do baziliky v Csíksomlyó/Sumuleu v Sedmohradsku. Pútnici sem už od 16. storočia putovali cez územie dnešného Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Pútnická cesta z Czenstochowej pretína Slovensko na trase Trstená - Šahy a pripája sa k trase Mariazell – Csíksomlyó v Budapešti. Je v blízkosti mnohých jedinečných prírodných pamiatok – pretína 2 národné parky, 2 chránené krajinné oblasti s atraktívnymi turistickými trasami, prechádza okolo jaskýň a jaskynných systémov, roklín, vodopádov a cez územia s jedinečnými druhmi vtákov, rastlín či  tradičné pastviny. Cieľom výskumu našich členiek riešiteľského tímu je zapojiť do procesu zatraktívnenia lokalít primárne miestne a mestské zastupiteľstvá, pracovníkov múzeí, podnikateľské subjekty a hľadať tie najatraktívnejšie body cesty, ktoré majú potenciál predstaviť krásy Slovenska na plánovanej digitálnej mape a zároveň osloviť nielen pútnikov, ale aj ďalšie cieľové skupiny s dôrazom na zvýšenie turistického ruchu.

Viac o projekte rurAllure

Tlačová správa