PROJEKT NAŠICH PEDAGÓGOV MEDZI 13 NAJLEPŠÍMI

Tím pedagógov a pedagogičiek zo štyroch fakúlt UK zaujal myšlienkou videotréningov pre budúcich učiteľov.


14. 12. 2020 08.02 hod.

Projekt Stanem sa učITeľom pripravili pedagógovia a pedagogičky z Filozofickej, Pedagogickej, Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. V konkurencii 144 žiadostí z celého Slovenska zaujal myšlienkou i spôsobom realizácie a dostal sa medzi 13 víťazov. Získal tak finančnú podporu spoločnosti SK-NIC, ktorá prostredníctvom svojho Fondu SK-NIC každoročne podporuje nové nápady.

Projekt našich pedagógov sa uchádzal o podporu v rámci vyhlásenej témy „vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií“, do ktorej prichádza najviac žiadostí. Projekty hodnotila odborná komisia a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s jej rozhodnutím súhlasilo. Pri hodnotení sa kládol dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie, efektivitu či udržateľnosť.

Myšlienka je postavená na využití videa v učiteľskej príprave. Cieľom je natočiť videozáznamy vyučovacích hodín v triedach 2. stupňa ZŠ. Študentom učiteľských odborov sprostredkujú autentický zážitok z reálneho vyučovania a hlavne im dovolia opakovane nahliadnuť do skutočných vyučovacích hodín kolegov v praxi.  Projektový tím následne plánuje vytvoriť 75 krátkych a cielene zostrihaných edukačných videoukážok vyučovania a vytvoriť online videodatabázu dostupnú pre študentov učiteľstva a ich vysokoškolských pedagógov Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej bude možné vyhľadávať videoukážky podľa ich obsahu, zamerania pedagogických situácií, vyučovacieho predmetu a podobne. Projekt bude realizovaný počas dvoch rokov. 

Riešiteľský tím projektu Stanem sa učITeľom tvoria:

  • doc. Lenka Sokolová z Pedagogickej fakulty UK,
  • doc. Štefan Karolčík z Prírodovedeckej fakulty UK,
  • Dr. Martin Dovičák a Mgr. Stanislav Griguš z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,
  • Dr. Darina Dvorská, Dr. Zuzana Hrćan, Dr. Martin Droščák z Katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK.