Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Telefónia - Telefonovanie cez internet

Nové VoIP telefónne klapky.


03. 07. 2019 08.57 hod.

Od 28.6.2019 prebieha v budovách na ul. Gondova/Štúrova výmena telefónnych prístrojov, nakoľko prechádzame na novú telefónnu ústredňu.

Klapky je možné vyhľadávať na stránke fakulty v sekcii Vyhľadávanie zamestnancov.

Cenník hovorov ako i návody na používanie nájdete na stránke univerzity v sekcii Telefónia.