Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentka žurnalistiky A. Henčeková získala cenu v medzinárodnej súťaži

Študentka Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky FiF UK vyhrala druhé miesto v kategórii 19 - 25-ročných reportérov v medzinárodnej súťaži Young Reporters for the Environment. Porota ocenila je článok Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na Slovensku.


15. 07. 2019 12.12 hod.

Za bezslamkové mesto získala cenu v medzinárodnej súťaži

Študentka Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave vyhrala  druhé miesto v kategórii 19 - 25-ročných reportérov v medzinárodnej súťaži Young Reporters for the Environment. Porota ocenila je  článok Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na Slovensku, v ktorom opísala aktivity mladých ľudí zrušiť používanie plastových slamiek v Spišskej Novej Vsi .

Program Young Reporters for the Environment (Mladí reportéri pre životné prostredie) vznikol už v r. 1994 pod patronátom medzinárodnej Nadácie pre environmentálnu výchovu. Je určený mladým ľudom vo veku 11 - 25 rokov a jeho cieľom je zapojiť mladých ľudí do riešenia environmentálnych problémov. Zároveň pomáha účastníkom rozvíjať žurnalistické, komunikačné a občianske zručnosti. Tento rok bolo do súťaže prihlásených vyše 200 príspevkov z 36 krajín sveta.