ONLINE PREDNÁŠKA O NEOFICIÁLNOM UMENÍ NA SLOVENSKU V 70. ROKOCH

Prednáška Dr. Andrey Bátorovej z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK sa uskutoční v rámci cyklu pozvaných prednášok na Rakúskej akadémii vied vo Viedni 3. decembra.


30. 11. 2020 09.50 hod.

Vo štvrtok 3. decembra 2020 o 16.30 h bude mať Dr. Andrea Bátorová z Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK prednášku o neoficiálnom umení na Slovensku v 70. rokoch v rámci cyklu pozvaných mimoriadnych prednášok na Inštitúte kultúrnych vied a dejín divadla Rakúskej akadémie vied vo Viedni. V tomto cykle v minulosti vystúpili tiež pracovníci našej fakulty doc. Jozef Tancer, Dr. Miloslav Szabó či doc. Vladimír Zvara.

Viac informácií k prednáške Dr. Bátorovej. Prednáška prebehne online, prihlásiť sa treba do 1. decembra mailom na juliane.finkoeaw.ac.at.