Novým systémom triedenia odpadu ušetríme stovky eur mesačne


28. 08. 2019 17.29 hod.

Až 30 nových „hniezd“ na triedenie odpadu je od júla toho roku na chodbách Filozofickej fakulty UK.  Vedenie fakulty sa rozhodlo posilniť triedenie odpadu, pretože separácia okrem  ekologických benefitov prináša aj významný ekonomický prospech.
„Ak budú študenti a zamestnanci dôslednejšie triediť odpad, zníži sa objem zmesového odpadu, ktorého odvoz a likvidácia je spoplatnená. Naopak, odvoz plastov a papiera nestojí fakultu nič,“ hovorí tajomník fakulty Radoslav Števčík.
Hniezdo na triedenia odpadu tvoria tri nádoby - na plasty, papier a zmesový odpad. 25 ich bolo rozmiestnených na Gondovej ulici a 5 v budove na Štúrovej ulici. Aby bolo triedenie jednoduchšie, každá nádoba má okrem farebného veka aj vrece príslušnej farby - plasty žlté, papier modré a na zmesový odpad je určené čierne.
Súčasne s vytvorením týchto hniezd zmizli z chodieb obyčajné koše na zmesový odpad, ktoré boli prakticky na každom rohu. „Po novom musí každý tvorca odpadu prísť k hniezdu nádob, kde má príležitosť odpad vytriediť. Predtým sa spravidla využíval najbližší odpadkový kôš bez ohľadu, či to bol plast, papier alebo komunálny odpad,“ hovorí R. Števčík. Vedenie fakulty verí, že študenti a zamestnanci budú k triedeniu pristupovať zodpovednejšie ako doteraz a budú nad vyhadzovaním odpadkov viac rozmýšľať.
Separovanie prináša nezanedbateľnú ekonomickú úsporu. Poplatok OLO sa totiž platí len za vyvážanie kontajnerov na zmesový odpad, nie za kontajnery so separovaným odpadom.
„Monitorovanie odvozu odpadu ukázalo, že aj vďaka dôslednému triedeniu možno znížiť počet kontajnerov na zmesový odpad z troch  na jeden, čo pri troch odvozoch týždenne predstavuje zníženie počtu odvezených nádob týždenne z deväť na tri. Vo finančnom vyčíslení to je úspora 433 eur mesačne na miestnom poplatku za komunálne odpady,“  uviedol tajomník R. Števčík.
Okrem dôslednejšieho triedenia fakulta zároveň  podnikla kroky, aby sa na fakulte znížila produkcia plastového odpadu. Prevádzkovateľ  bufetu sa v novej zmluve o prenájme od septembra nebude používať plastový riad, aj v jedálni vymenili plastové misky na šalát za sklenené.
Nový kôš na separovaný odpad pribudol v lete aj do preskleného átria budovy na Gondovej, jeho nerezový dizajn ladí s modernou architektúrou átria.

Barbora Tancerová