Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta má dvoch nových prodekanov

Vedenie Filozofickej fakulty UK doplnili dvaja noví prodekani – doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. a prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.


25. 06. 2019 16.09 hod.

Vedenie Filozofickej fakulty UK doplnili dvaja noví prodekani – doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. a prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

 

Doc. Zvara z Katedry muzikológie sa stal prodekanom fakulty pre vedecký výskum a doktorandské štúdium a prof. Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy prodekanom fakulty pre rozvoj a informačné technológie. Nových prodekanov schválil Akademický senát fakulty na svojom zasadnutí 20. júna 2019 na návrh dekana fakulty.