Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM PRIJATÝCH NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Rozhodnutie dekana o výsledku prijímacieho konania bude uchádzačom a uchádzačkám doručené do vlastných rúk.


26. 06. 2023 14.12 hod.


Zoznam prijatých uchádzačov a uchádzačiek na bakalárske štúdium

Zoznam prijatých uchádzačov a uchádzačiek na magisterské štúdium – program psychológia

Na ostatné magisterské študijné programy sú prijatí všetci uchádzači, ktorí úspešne ukončia bakalársky stupeň štúdia do 31. 8. 2023.