Zomrel zakladateľ katedry marketingovej komunikácie

Profesor Pavel Horňák zomrel dňa 7. júna 2023 vo veku 70 rokov. Založil katedru marketingovej komunikácie a bol jej prvým vedúcim. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobil od roku 1979.


09. 06. 2023 06.10 hod.

Pavel Horňák absolvoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1978. Ďalšie roky pôsobil na tejto katedre, kde sa v roku 1979 začala vyučovať propagácia. Samostatné štúdium tohto odboru vzniklo až v roku 1990 a bolo prvé a jediné svojho druhu v Československu. V roku 1996 založil Pavel Horňák katedru propagácie, ktorá sa oddelila z katedry žurnalistiky. V roku 2002 sa premenovala na katedru marketingovej komunikácie. Katedra ponúka štúdium zamerané na reklamu, PR a marketingovú komunikáciu v médiách.

Pavel Horňák sa výskumne zaoberal teóriou marketingovej komunikácie, históriou reklamy, etikou reklamy a tvorbou reklamných prostriedkov. Vyučoval teóriu marketingovej komunikácie, históriu a etiku reklamy. Bol členom odborných porôt na reklamných festivaloch a oceneniach doma i v zahraničí.

Bol tiež zakladajúcim členom Českej spoločnosti pre propagáciu a PR, Moravskosliezskej spoločnosti pre propagáciu a PR, prezidentom Slovenskej spoločnosti pre propagáciu, zakladajúcim členom Rady pre reklamu SR, ako aj Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu SR, prezidentom Slovenskej spoločnosti pre propagáciu a autorom prvého kódexu reklamnej etiky.

Okrem výučby na Filozofickej fakulty UK učil aj na Ústave marketingových komunikácií Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati v Zlíně.