OHODNOŤTE VÝUČBU V ŠTUDENTSKEJ ANKETE DO 16. MÁJA 2021

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá. Nájdite si čas na vyplnenie anonymného dotazníka.


08. 05. 2021 09.04 hod.

Milé študentky, milí študenti,

študentská anketa za letný semester akademického roka 2020/2021 je spustená od pondelka 10. mája 2021 a bude otvorená do nedele 16. mája 2021. Vynechanie skúškového obdobia je zámerné, pramení zo snahy anketu objektivizovať a orientovať ju výlučne na monitorovanie kvality vzdelávacieho procesu počas príslušného semestra. Toto riešenie sa osvedčilo, prinieslo dokonca výrazný nárast respondentov, ktorý dosiahol rekordných 40 %.

Chcel by som Vás poprosiť o vyjadrenie vášho názoru na jednotlivé predmety realizované v letnom semestri, na vaše študijné programy i na celkovú kvalitu dištančného vzdelávania. Uvítame vaše hodnotenia a konštruktívne podnety, ktoré nám každý semester poskytujú dôležitú spätnú väzbu.

Ďakujem za spoluprácu a za váš čas strávený vyplnením ankety.
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan FiF UK

 

FiF UK organizuje študentskú anketu po skončení výučbovej časti každého semestra Na vyplnenie ankety sa prihláste heslom ako do AIS-u, anketa je však anonymná a nemožno identifikovať autora či autorku konkrétnych komentárov a hodnotení.

ANKETA


Stanoviská vedenia fakulty a jednotlivých katedier k študentským anketám za predchádzajúce semestre