Preklad, tlmočenie a kultúra 2023 - Viralita a izolácia v období prehlbujúcich sa rozdielov

od 20. septembra 09.00 h, do 22. septembra 15.00 h, Filozofická fakulta UK


09. 08. 2023 11.49 hod.

Pozývame Vás na konferenciu TIC 2023, ktorá chce ako tretie podujatie v sérii poskytnúť platformu pre (trans/post) disciplinárne diskusie o preklade a tlmočení ako o nástrojoch, tak aj o kritických a aktivistických metódach, ktoré formujú globálnu a lokálnu súčasnosť vo veku digitálnej kolonizácie.

Medzi hlavnými rečníkmi konferencie sú Anthony Pym (Univerzita Rovira i Virgili/Univerzita v Melbourne), Paola Gentile (Univerzita v Terste) a David Orrego-Carmona (Univerzita vo Warwicku). Konferencia bude prebiehať po anglicky a po slovensky.

Organizátori konferencie: 

  • doc. Mgr. Pavol Šveda, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta UK;
  • prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Katedra východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UK;
  • doc. Mgr. Markéta Štefková, PhD., Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta UK.

 

Viac informácií o podujatí