Večer o metodológii vied – medicínsky výskum

Riešiteľský kolektív projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH) srdečne pozýva na ďalší z Večerov o metodológii vied.


01. 03. 2015 18.23 hod.

Riešiteľský kolektív projektu „Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach“ (AMESH) srdečne pozýva na ďalší z Večerov o metodológii vied. Na stredu 11. marca 2015 prijal naše pozvanie doc. Peter Celec z Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK, ktorý vystúpi s prezentáciou „Medicína založená na dôkazoch“. Podujatie sa začne o 18:00 v miestnosti S-2 na prízemí budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6.

Stiahnite si pozvánku v PDF

„Večery o metodológii vied“ sú sériou podujatí, ktorá prináša pohľady renomovaných vedcov a výskumníkov na metodologické špecifiká a problémy odborov, v ktorých pôsobia. Od roku 2013 sa uskutočnili Večery venované problematike sociológie, politológie, informačných štúdií, etnológie, archeológie či matematickej ekonómie. Viac informácií o podujatiach nájdete na stránke projektu AMESH.

Projekt AMESH sa s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja realizuje na Katedre logiky a metodológie vied v rokoch 2013 – 2017.