LECTIONES MAGISTRALES O MAYOCH

Pozývame vás na ďalšiu prednášku z cyklu Lectiones magistrales.


04. 02. 2015 08.32 hod.

Prof. Milan Kováč, PhD. (Katedra porovnávacej religionistiky FiF UK): Tvárou ku hviezdam. Astronomické a náboženské asociácie predkolumbovskej architektúry v meste Uaxactún v Gautemale

Prednáška sa uskutoční 25. februára (streda) 2015 o 16,15 v miestnosti G236 (budova na Gondovej, 2. poschodie).

Prof. Kováč spolu so svojím medzinárodným tímom už sedem rokov systematicky pracuje na výskume starovekých mayských kamenných miest, veľkých ceremoniálnych centier a tesaných kamenných stél s nápismi, ktoré boli až doposiaľ neznáme. Objavy tohto tímu výrazne posúvajú hranice nášho poznania o Mayoch. V súčasnosti prebieha v Archeologickom múzeu SNM výstava Tajomní Mayovia, ktorú pripravil. Na prednáške predstaví unikátne výsledky výskumu z Uaxactúnu, jedného z najvýznamnejších centier mayskej civilizácie.