Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

GRANTY UK 2019 - ZVEREJNENIE VÝZVY

Do 31. 12. 2018 môžu doktorandi a mladí vedeckí pracovníci predkladať žiadosti o granty Univerzity Komenského.


17. 10. 2018 07.54 hod.

UK zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o Granty UK na rok 2019. Granty UK sa určené doktorandom, ktorí študujú v dennej forme štúdia a ktorých štipendium je vyplácané z prostriedkov fakúlt UK. Žiadosti sa predkladajú do 31.12.2018, a to elektronickou formou. Podrobnejšie informácie možno nájsť v liste riešiteľom a v zásadách prideľovania. Ide o jedinečnú príležitosť získať pomerne zaujímavé finančné prostriedky na realizáciu výskumu, nákup literatúry, finančné pokrytie účasti na konferenciách a podobne. Konkurencia síce môže byť veľká, no námaha vynaložená na prípravu grantového projektu sa môže vyplatiť.